Abigail Tere-Apisah vs. Sabina Sharipova 14.11.2019

Abigail Tere-Apisah vs. Sabina Sharipova 14.11.2019 - W25 Hua Hin - compare

MATCH

14.11.192nd roundAbigail Tere-Apisah Sabina Sharipova 6-75, 6-3, 6-2 Thailand W25 Hua Hard

MATCH STATS

Abigail Tere-ApisahSabina Sharipova
1st SERVE %74/104 (71%)61/95 (64%)
1st SERVE POINTS WON45/74 (61%)29/61 (48%)
2nd SERVE POINTS WON16/30 (53%)17/34 (50%)
BREAK POINTS WON8/13 (62%)5/16 (31%)
TOTAL RETURN POINTS WON49/95 (52%)43/104 (41%)
TOTAL POINTS WON110/199 (55%)89/199 (45%)
DOUBLE FAULTS37
ACES

MATCH STATS

1
0-0Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 15-0
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve2-0
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP]
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve2-1
0-0
2-2Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP]
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve4-3
0-0
5-3Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve5-4
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 40-A[BP]
5-5Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP]
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve6-5
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP]
6-6Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0
6-75
2
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve0-0
1-0Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 40-0[BP]
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve2-0
0-0, 30-0, 30-15, 40-15
3-0Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 15-0
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve4-0
0-0
4-1Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 0-15, 15-15, 40-40, A-40[BP]
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve5-1
0-0
5-2Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve5-3
0-0, 0-15, 0-30, 40-40, A-40
6-3
3
0-0Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve1-0
0-0, 15-0, 30-0, 40-0
2-0Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve2-1
3-1Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve3-2
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15
4-2Sabina Sharipova Sabina Sharipova serve
0-0
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve5-2
0-0, 15-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0
Abigail Tere-Apisah Abigail Tere-Apisah serve6-2
6-2

Abigail Tere-Apisah
Papua N. Guinea
13.07.92, 28 years
410
118
55261 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Uzbekistan
04.09.94, 26 years
373
130
374307 $
Sabina Sharipova
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Abigail Tere-Apisah vs. Sabina Sharipova - head to head matches

14.11.192nd roundAbigail Tere-ApisahSabina Sharipova6-75, 6-3, 6-2 match detailsThailand W25 Hua Hard

Abigail Tere-Apisah - last matches

Australia W25 Perth - Hard
29.02.20
1/4
vs. Irina Ramialison5-7, 4-6 lostmatch details
27.02.20
2nd round
vs. Arina Rodionova6-4, 6-0 winmatch details
25.02.20
1st round
vs. Hiroko Kuwata6-1, 7-65 winmatch details
Australia W25 Perth - Hard
21.02.20
1/2
vs. Destanee Aiava3-6, 5-7 lostmatch details
20.02.20
1/4
vs. Sakura Hosogi6-1, 3-6, 7-5 winmatch details
19.02.20
1st round
vs. Marianna Zakarlyuk6-1, 6-4 winmatch details
19.02.20
2nd round
vs. Naiktha Bains6-4, 6-1 winmatch details
Australia W25 Launceston - Hard
06.02.20
2nd round
vs. Ayano Shimizu6-4, 1-6, 1-6 lostmatch details
05.02.20
1st round
vs. Sohyun Park7-66, 6-2 winmatch details
Thailand W25 Nonthaburi - Hard
29.01.20
1st round
vs. Xin Yu Wang6-72, 3-6 lostmatch details
28.01.20
qual.
vs. Nigina Abduraimova3-1, Nigina Abduraimova - retiredwinmatch details
27.01.20
q 2
vs. Mai Minokoshi6-1, 6-4 winmatch details
26.01.20
q 1
vs. Aaliya Ebrahim6-3, 6-1 winmatch details
China Australian Open - Hard
05.12.19
1st round
vs. Ayano Shimizu1-6, 6-1, 2-6 lostmatch details
Thailand W25 Hua - Hard
15.11.19
1/4
vs. Valentyna Ivakhnenko3-6, 7-5, 4-6 lostmatch details
14.11.19
2nd round
vs. Sabina Sharipova6-75, 6-3, 6-2 winmatch details
13.11.19
1st round
vs. Mei Yamaguchi6-3, 7-5 winmatch details
Thailand W25 Hua - Hard
06.11.19
1st round
vs. Amandine Hesse3-6, 4-6 lostmatch details
05.11.19
qual.
vs. Nina Stadler6-0, 6-4 winmatch details
04.11.19
q 1
vs. Ashmitha Easwaramurthi6-1, 6-2 winmatch details
Indonesia W25 Jakarta - Hard
20.06.19
2nd round
vs. Risa Ushijima5-7, 6-2, 1-6 lostmatch details
19.06.19
1st round
vs. Nadia Ravita6-2, 6-3 winmatch details
Hongkong W25 Hong - Hard
31.05.19
2nd round
vs. Erina Hayashi6-72, 1-6 lostmatch details
28.05.19
1st round
vs. Emily Appleton6-4, 6-3 winmatch details
Singapore W25 Singapore - Hard
24.05.19
1/4
vs. Paige Mary Hourigan4-6, 3-6 lostmatch details
23.05.19
2nd round
vs. Angelina Gabueva7-64, 6-4 winmatch details
22.05.19
1st round
vs. Tammy Tan6-0, 6-1 winmatch details
Singapore W25 Singapore - Hard
19.05.19
fin
vs. Valeria Savinykh6-3, 6-2 winmatch details
18.05.19
1/2
vs. Ipek Soylu6-4, 7-64 winmatch details
17.05.19
1/4
vs. Chompoothip Jandakate6-1, 6-1 winmatch details

Sabina Sharipova - last matches

Kazakhstan W15 Shymkent - Clay
09.04.21
1/4
vs. Jessie Aney2-6, 1-6 lostmatch details
08.04.21
2nd round
vs. Valeriya Olyanovskaya6-3, 6-2 winmatch details
07.04.21
1st round
vs. Ksenia Laskutova6-72, 7-62, 6-2 winmatch details
UAE W25 Dubai - Hard
30.03.21
1st round
vs. Elitsa Kostova4-6, 6-4, 1-6 lostmatch details
28.03.21
qual.
vs. Gozal Ainitdinova4-6, 6-4, 8-10 lostmatch details
Turkey W15 Antalya - Clay
11.03.21
2nd round
vs. Jessie Aney6-1, 0-6, 4-6 lostmatch details
10.03.21
1st round
vs. Alexandra Vecic6-3, 6-2 winmatch details
Turkey W15 Antalya - Clay
04.03.21
2nd round
vs. Lexie Stevens1-6, 3-6 lostmatch details
03.03.21
1st round
vs. Ani Vangelova6-4, 6-4 winmatch details
Kazakhstan W15 Shymkent - I. hard
13.02.21
1/2
vs. Anastasia Tikhonova2-6, 5-7 lostmatch details
12.02.21
1/4
vs. Zhibek Kulambayeva4-6, 6-1, 6-1 winmatch details
11.02.21
2nd round
vs. Lyubov Kostenko6-0, 6-2 winmatch details
10.02.21
1st round
vs. Yelizaveta Karlova7-63, 2-6, 6-0 winmatch details
Kazakhstan W15 Shymkent - I. hard
05.02.21
1/4
vs. Anastasia Tikhonova2-6, 6-73 lostmatch details
04.02.21
2nd round
vs. Aruzhan Sagandikova6-1, 6-4 winmatch details
03.02.21
1st round
vs. Ekaterina Maklakova6-2, 6-2 winmatch details
UAE Fed Cup - Hard
07.03.20
vs. En Shuo Liang6-2, 7-5 winmatch details
06.03.20
vs. Qiang Wang1-6, 3-6 lostmatch details
04.03.20
vs. Ankita Raina5-7, 1-6 lostmatch details
03.03.20
vs. Na-Lae Han7-5, 4-6, 3-6 lostmatch details
Russia W25 Moscow - I. hard
26.02.20
1st round
vs. Aneta Laboutkova0-6, 6-3, 5-7 lostmatch details
Egypt W60 Cairo - Hard
19.02.20
1st round
vs. Isabella Shinikova5-7, 1-6 lostmatch details
17.02.20
qual.
vs. Magali Kempen6-4, 2-6, 12-10 winmatch details
16.02.20
q 1
vs. Maria Del Mar Sanchez6-0, 6-1 winmatch details
Tunisia W15 Monastir - Hard
17.01.20
1/4
vs. Mallaurie Noel6-2, 2-6, 6-74 lostmatch details
16.01.20
2nd round
vs. Qinwen Zheng6-1, 6-4 winmatch details
15.01.20
1st round
vs. Romy Koelzer6-2, 6-1 winmatch details
Tunisia W15 Monastir - Hard
12.01.20
fin
vs. Mallaurie Noel7-65, 6-3 winmatch details
11.01.20
1/2
vs. Zeel Desai6-3, 6-4 winmatch details
10.01.20
1/4
vs. Victoria Muntean6-4, 4-6, 6-0 winmatch details
<