Matvey Khomentovskiy vs. Nino Ehrenschneider 04.03.2020

Matvey Khomentovskiy vs. Nino Ehrenschneider 04.03.2020 - M15 Heraklion - compare

MATCH

04.03.201st roundMatvey Khomentovskiy Nino Ehrenschneider 6-75, 7-5, 7-5 Greece M15 Heraklion Hard

MATCH STATS

Matvey KhomentovskiyNino Ehrenschneider
1st SERVE %55/110 (50%)87/146 (60%)
1st SERVE POINTS WON44/55 (80%)55/87 (63%)
2nd SERVE POINTS WON20/55 (36%)24/59 (41%)
BREAK POINTS WON8/19 (42%)6/12 (50%)
TOTAL RETURN POINTS WON67/146 (46%)46/110 (42%)
TOTAL POINTS WON131/256 (51%)125/256 (49%)
DOUBLE FAULTS1111
ACES24

MATCH STATS

1
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve0-0
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP]
0-1Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve0-2
0-0, 15-0, 15-15
1-2Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve2-2
0-0, 15-0, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP]
2-3Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP]
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve3-3
0-0
4-3Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-15, 15-30, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve4-4
0-0
4-5Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 40-30[BP]
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve5-5
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP]
5-6Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 30-0
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve6-6
0-0, 0-2, 0-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6
6-75
2
0-0Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve1-0
0-0
1-1Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP]
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve2-1
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, A-40
3-1Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 0-15, 0-30
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve3-2
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30
4-2Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 30-0, 30-40
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve4-3
0-0, 0-15, 15-15, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP]
4-4Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve5-4
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP]
5-5Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve6-5
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30
7-5
3
0-0Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve0-1
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve1-2
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30
2-2Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 30-40
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve2-3
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP]
2-4Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP]
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve3-4
0-0
3-5Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 30-0
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve4-5
0-0, 15-15, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40
5-5Nino Ehrenschneider Nino Ehrenschneider serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP]
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve6-5
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40
Matvey Khomentovskiy Matvey Khomentovskiy serve7-5
7-5

Matvey Khomentovskiy
Russia
25.08.94, 25 years
844
17
18352 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Germany
Nino Ehrenschneider
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Matvey Khomentovskiy vs. Nino Ehrenschneider - head to head matches

04.03.201st roundMatvey KhomentovskiyNino Ehrenschneider6-75, 7-5, 7-5 match detailsGreece M15 Heraklion Hard

Matvey Khomentovskiy - last matches

Greece M15 Heraklion - Hard
11.03.20
1st round
vs. Altug Celikbilek4-6, 6-4, 2-6 lostmatch details
10.03.20
qual.
vs. Ioannis Xilas6-1, 7-61 winmatch details
10.03.20
q 2
vs. George Galenianos6-3, 6-2 winmatch details
08.03.20
q 1
vs. Maurizio Speziali3-6, 7-67, 10-6 winmatch details
Greece M15 Heraklion - Hard
05.03.20
2nd round
vs. Vasil Kirkov3-6, 0-6 lostmatch details
04.03.20
1st round
vs. Nino Ehrenschneider6-75, 7-5, 7-5 winmatch details
Greece M15 Heraklion - Hard
28.02.20
1/4
vs. Kai Wehnelt6-73, 6-3, 0-6 lostmatch details
27.02.20
2nd round
vs. Ljubomir Celebic6-3, 3-6, 6-3 winmatch details
26.02.20
1st round
vs. Filip Bergevi7-64, 6-1 winmatch details
Greece M15 Heraklion - Hard
16.02.20
q 1
vs. Nicolas Tepmahc5-7, 4-6 lostmatch details
Greece M15 Heraklion - Hard
10.02.20
q 2
vs. Matteo Lugari6-715, 6-1, 6-10 lostmatch details
Russia M15 Kazan - I. hard
22.01.20
1st round
vs. Mikhail Fufygin2-6, 3-6 lostmatch details
Czech Republic M15 Prague - I. hard
04.11.19
q 1
vs. Daniel Siniakov1-6, 2-6 lostmatch details
Czech Republic M15 Opava - Carpet
30.10.19
1st round
vs. Petr Nouza3-6, 2-6 lostmatch details
Czech Republic M15 Liberec - Carpet
23.10.19
1st round
vs. Petr Nouza3-6, 2-6 lostmatch details
Czech Republic M15 Olomouc - Carpet
16.10.19
1st round
vs. Robin Stanek4-6, 1-6 lostmatch details
Kazakhstan M15 Shymkent - Clay
21.09.19
1/2
vs. Alexey Zakharov3-6, 4-6 lostmatch details
20.09.19
1/4
vs. Vladimir Korolev6-2, 7-5 winmatch details
19.09.19
2nd round
vs. Alexandr Binda7-5, 6-3 winmatch details
18.09.19
1st round
vs. Gleb Blekher2-6, 6-2, 6-4 winmatch details
17.09.19
qual.
vs. Grigoriy Korobeynikov6-3, 6-3 winmatch details
16.09.19
q 1
vs. Artsiom Cherkasau6-1, 6-4 winmatch details
Kazakhstan M15 Shymkent - Clay
14.09.19
1/2
vs. Ivan Davydov2-6, 6-3, 1-6 lostmatch details
13.09.19
1/4
vs. Vladimir Korolev6-4, 7-65 winmatch details
12.09.19
2nd round
vs. Kristian Lozan6-73, 6-2, 7-64 winmatch details
11.09.19
1st round
vs. Timur Maulenov7-65, 7-66 winmatch details
Russia M15 Moscow - Clay
20.08.19
qual.
vs. Giovanni Calvano5-7, 0-6 lostmatch details
19.08.19
q 1
vs. Alexey Dubinin6-1, 6-3 winmatch details
Serbia M15 Novi - Clay
15.08.19
2nd round
vs. Dimitriy Voronin6-1, 3-6, 6-75 lostmatch details
14.08.19
1st round
vs. Admir Kalender6-1, 6-1 winmatch details

Nino Ehrenschneider - last matches

Greece M15 Heraklion - Hard
11.03.20
1st round
vs. Aristotelis Thanos1-6, 4-6 lostmatch details
Greece M15 Heraklion - Hard
04.03.20
1st round
vs. Matvey Khomentovskiy7-65, 5-7, 5-7 lostmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
27.02.20
2nd round
vs. Guillaume Dermiens2-6, 2-6 lostmatch details
25.02.20
1st round
vs. Wai Yu Kai6-4, 6-1 winmatch details
Germany Koblenz Challenger - I. hard
17.02.20
1st round
vs. Uladzimir Ignatik1-6, 1-6 lostmatch details
Tunisia M15 Monastir - Hard
11.02.20
1st round
vs. Nicolas Moreno De Alboran6-1, 1-6, 4-6 lostmatch details
Egypt M15 Sharm - Hard
05.02.20
1st round
vs. Yurii Dzhavakian6-73, 3-6 lostmatch details
France M15+H Bressuire - I. hard
21.01.20
1st round
vs. Wojciech Marek3-6, 5-7 lostmatch details
Germany M25 Nussloch - Carpet
21.01.19
q 1
vs. Lenny Hampel6-72, 2-6 lostmatch details
<