Alvaro Lopez San Martin vs. Rayane Roumane 06.03.2020

Alvaro Lopez San Martin vs. Rayane Roumane 06.03.2020 - M25 Murcia - compare

MATCH

06.03.201/4Alvaro Lopez San Martin Rayane Roumane 6-2, 6-2 Spain M25 Murcia Clay

MATCH STATS

Alvaro Lopez San MartinRayane Roumane
1st SERVE %40/65 (62%)39/68 (57%)
1st SERVE POINTS WON28/40 (70%)19/39 (49%)
2nd SERVE POINTS WON13/25 (52%)15/29 (52%)
BREAK POINTS WON4/11 (36%)0/7 (0%)
TOTAL RETURN POINTS WON34/68 (50%)24/65 (37%)
TOTAL POINTS WON75/133 (56%)58/133 (44%)
DOUBLE FAULTS15
ACES23

MATCH STATS

1
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve0-0
0-0, 0-15, 30-30, A-40
1-0Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve1-1
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30
2-1Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve2-2
0-0
3-2Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP]
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve4-2
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15
5-2Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, A-40[BP]
6-2
2
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve0-0
0-0
1-0Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve1-1
0-0
2-1Rayane Roumane Rayane Roumane serve
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve2-2
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP]
3-2Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP]
Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin serve4-2
0-0
5-2Rayane Roumane Rayane Roumane serve
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP]
6-2Rayane Roumane Rayane Roumane serve
6-2

Alvaro Lopez San Martin
Spain
02.06.97, 22 years
488
63
50418 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
France
11.09.00, 19 years
359
107
41825 $
Rayane Roumane
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Alvaro Lopez San Martin vs. Rayane Roumane - head to head matches

06.03.201/4Alvaro Lopez San MartinRayane Roumane6-2, 6-2 match detailsSpain M25 Murcia Clay
29.09.181/2Alvaro Lopez San MartinRayane Roumane6-3, 6-4 match detailsSpain Spain F29 Clay

Alvaro Lopez San Martin - last matches

Croatia M15 Porec - Clay
11.03.20
1st round
vs. Giovanni Fonio5-7, 0-1, - Alvaro Lopez San Martin - retiredlostmatch details
Spain M25 Murcia - Clay
07.03.20
1/2
vs. Pedro Cachin6-3, 4-6, 4-6 lostmatch details
06.03.20
1/4
vs. Rayane Roumane6-2, 6-2 winmatch details
05.03.20
2nd round
vs. Javier Barranco Cosano6-4, 6-3 winmatch details
04.03.20
1st round
vs. Jorge Martinez Martinez6-4, 3-6, 6-3 winmatch details
Spain M15 Paguera - Clay
19.02.20
1st round
vs. Max Andrews3-6, 6-1, 3-6 lostmatch details
Spain M15 Palmanova - Clay
14.02.20
1/4
vs. Sebastian Baez6-74, 1-6 lostmatch details
13.02.20
2nd round
vs. Rafael Giotis6-2, 6-1 winmatch details
11.02.20
1st round
vs. Pol Martin Tiffon6-4, 6-4 winmatch details
France M15+H Bressuire - I. hard
23.01.20
2nd round
vs. Wojciech Marek3-6, 6-3, 5-7 lostmatch details
22.01.20
1st round
vs. Emilien Voisin6-2, 6-77, 6-1 winmatch details
Spain M15 Manacor - Hard
15.01.20
1st round
vs. Carlos Alcaraz Garfia3-6, 5-7 lostmatch details
Spain M15 Manacor - Hard
11.01.20
1/2
vs. Evan Furness6-2, 1-6, 3-6 lostmatch details
10.01.20
1/4
vs. Jonas Forejtek6-3, 6-2 winmatch details
09.01.20
2nd round
vs. Carlos Sanchez Jover6-3, 6-0 winmatch details
08.01.20
1st round
vs. Jie Cui6-4, 6-1 winmatch details
Turkey M15 Antalya - Clay
20.12.19
1/4
vs. Ivan Nedelko6-75, 4-6 lostmatch details
19.12.19
2nd round
vs. Yanki Erel6-74, 6-2, 6-1 winmatch details
18.12.19
1st round
vs. Lucas Bouquet6-1, 6-2 winmatch details
Turkey M15 Antalya - Clay
16.12.19
fin
vs. Mate Valkusz4-6, 6-2, 6-4 winmatch details
15.12.19
1/4
vs. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen6-3, 6-4 winmatch details
15.12.19
1/2
vs. Miljan Zekic7-5, 2-6, 10-3 winmatch details
13.12.19
2nd round
vs. Niklas Schell6-4, 6-3 winmatch details
12.12.19
1st round
vs. Yanki Erel6-4, 6-1 winmatch details
Turkey M15 Antalya - Clay
28.11.19
2nd round
vs. Luca Gelhardt5-7, 2-6 lostmatch details
27.11.19
1st round
vs. Bart Stevens6-3, 7-65 winmatch details
Turkey M15 Antalya - Clay
24.11.19
fin
vs. Duje Ajdukovic2-6, 4-6 lostmatch details
23.11.19
1/2
vs. Gilbert Klier Junior6-2, 6-3 winmatch details
22.11.19
1/4
vs. Hernan Casanova6-1, 3-6, 6-3 winmatch details
21.11.19
2nd round
vs. Sarp Agabigun6-3, 6-4 winmatch details

Rayane Roumane - last matches

France M15 Toulouse - I. hard
12.03.20
2nd round
vs. Yanais Laurent6-3, 6-1 winmatch details
11.03.20
1st round
vs. Sascha Gueymard Wayenburg6-3, 6-1 winmatch details
Spain M25 Murcia - Clay
06.03.20
1/4
vs. Alvaro Lopez San Martin2-6, 2-6 lostmatch details
05.03.20
2nd round
vs. Marco Bortolotti6-4, 6-3 winmatch details
04.03.20
1st round
vs. Alexander Zhurbin6-2, 6-2 winmatch details
France Pau Challenger - I. hard
24.02.20
1st round
vs. Harold Mayot1-6, 1-6 lostmatch details
France Rennes Challenger - I. hard
21.01.20
1st round
vs. Valentin Royer6-78, 3-6 lostmatch details
USA Ann Arbor - I. hard
06.01.20
1st round
vs. Brandon Nakashima2-6, 2-6 lostmatch details
Finland Helsinki Challenger - I. hard
14.11.19
3rd round
vs. Sergiy Stakhovsky3-6, 7-5, 3-6 lostmatch details
13.11.19
2nd round
vs. Yannick Maden6-4, 5-7, 6-1 winmatch details
11.11.19
1st round
vs. Fabrizio Ornago6-4, 6-72, 6-3 winmatch details
France Paris - I. hard
27.10.19
qual.
vs. Sam Querrey5-7, 1-6 lostmatch details
26.10.19
q 1
vs. Miomir Kecmanovic6-3, 4-6, 7-66 winmatch details
France Brest Challenger - I. hard
21.10.19
1st round
vs. Evgeny Karlovskiy5-7, 6-73 lostmatch details
France Mouilleron Le - I. hard
09.10.19
2nd round
vs. Paolo Lorenzi6-79, 2-6 lostmatch details
08.10.19
1st round
vs. Quentin Halys6-4, 6-4 winmatch details
France Orleans Challenger - I. hard
26.09.19
3rd round
vs. Maxime Janvier4-6, 6-72 lostmatch details
24.09.19
2nd round
vs. Dennis Novak3-6, 7-5, 7-64 winmatch details
23.09.19
1st round
vs. Roman Safiullin6-3, 6-4 winmatch details
France Metz - I. hard
17.09.19
1st round
vs. Aljaz Bedene4-6, 4-6 lostmatch details
Turkey Istanbul Challenger - Hard
11.09.19
2nd round
vs. Marius Copil3-6, 6-0, 2-6 lostmatch details
10.09.19
1st round
vs. Alexander Lazov7-5, 2-6, 6-1 winmatch details
France Cassis Challenger - Hard
06.09.19
1/4
vs. Jo-Wilfried Tsonga6-76, 3-6 lostmatch details
05.09.19
3rd round
vs. Sergiy Stakhovsky6-2, 6-2 winmatch details
04.09.19
2nd round
vs. Quentin Halys3-6, 6-1, 6-4 winmatch details
02.09.19
1st round
vs. Geoffrey Blancaneaux6-3, 4-6, 6-4 winmatch details
Spain M25+H Pozoblanco - Hard
11.08.19
fin
vs. Konstantin Kravchuk6-4, 7-5 winmatch details
10.08.19
1/2
vs. Illya Marchenko7-63, 6-2 winmatch details
09.08.19
1/4
vs. Andres Artunedo Martinavarr6-4, 6-3 winmatch details
08.08.19
2nd round
vs. Tobias Simon3-6, 6-3, 7-65 winmatch details
<